NRSKonf#1

Program NRSKonf#1

Torsdag 28 | 9 | 2017

08.15 Dørene åpnes
08.15 – 11.00 Registrering NRSKonf#1
09.00 – 09.15 Administrativ informasjon

 

09.15 – 09.45 Cybersikkerhet i styrerommet, Terje Wold, Direktør
09.45 – 10.15 Hva skal til for at sikkerhetsrisiko blir en del av risikotankegangen til Ledelsen?​
                        John A. Johansen, CISO / Personvernombud

 

10.15 – 10.35 Pause

 

10.35 – 11.05 Hva er egentlig risikohåndtering innen informasjonssikkerhet?
                       Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver Difi

11.05 – 11.35 Når tradisjonell risikohåndtering ikke strekker til - hvordan håndtere sårbarheter og risikoer 
                       effektivt med dynamisk risikohåndtering, Mushtaq/Styrvoll, IT-sjef 

 

11.35 – 12.30 Lunsj

 

12.30 – 13.00 Hendelser skjer - hvordan håndterer vi dem? Mona Elisabeth Østvang, Fagansvarlig IRT
13.00 – 13.30 Risikostyring i en smart og sammenkoblet verden – Har vi kontroll?
                       Rune Winther, faglig leder/ førsteamanuensis

 

13.30 – 13.50 Pause

 

13.50 – 14.20 Folk gjør feil – men de kan også redde dagen. Hvordan håndtere menneskelig risiko?
                       Erlend Andreas Gjære, forsker / founder

14.20 – 14.50 Risikovurdering eller "slakt", Børre Lagesen, underdirektør Riksrevisjonen

 

14.50 - 15.00 NRSKonf#1 slutt