< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Risikovurdering eller

Risikovurdering eller "slakt"

10, September

Risikovurderinger skal bidra til å sikre virksomhetens verdier. Det er forventet at virksomheten utarbeider risikovurderinger. Riksrevisjonen gjennomfører jevnlig revisjon av styringssystem for informasjonssikkerhet og sikkerhetsrevisjon i statlige virksomheter. Foredraget omhandler erfaringer fra revisjoner, hvor det ofte går galt og hva som muligens må til for å lykkes.

Foredraget holdes av underdirektør Børre Lagesen. Lagesen er underdirektør i metodeseksjonen for ikt-revisjon i Riksrevisjonen. Han har mer enn 18 års erfaring med ikt-revisjon av statlige virksomheter, blant annet revisjon av styringssystem for informasjonssikkerhet og sikkerhetsrevisjoner av applikasjoner og infrastruktur.