< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Risikostyring i en smart og sammenkoblet verden – Har vi kontroll?

Risikostyring i en smart og sammenkoblet verden – Har vi kontroll?

10, September

Mye tyder på at vi er i starten av en ny og dyptgripende digital revolusjon. En revolusjon hvor IKT-løsninger vil gjennomsyre alle sider av våre liv, både personlig, i forretningslivet, i det offentlige og i kritiske samfunnsfunksjoner. Systemene skal bli både smartere, være sammenkoblet på en helt annet nivå enn i dag, og kunne realisere tjenester vi ikke en gang kunne drømme om for kort tid siden.

Denne utviklingen medfører imidlertid både nye risikomomenter, og nye utfordringer for hvordan vi driver risikostyring. Dette foredraget diskuterer noen av de utfordringene vi står overfor med hensyn til styring av risiko i fremtidens smarte og sammenkoblede samfunn.

 

Foredraget holdes av Rune Winther. Winther har en doktorgrad i matematisk statistikk, med spesialisering i risiko- og pålitelighetsanalyser, fra Universitetet i Oslo. Han har mer enn 25 års erfaring med risikostyringsfaget, både som rådgiver for en rekke bransjer, og som foreleser og forsker.

 

Erfaringen dekker et stort spenn av anvendelsesområder, fra detaljer i programmeringen av kritiske luftfartssystemer til utredning av nye jernbanestrekninger. Winther er faglig leder for systemsikkerhet og risiko i Multiconsult, og deltidsansatt førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.