Om Oss

Den nasjonale risiko og sårbarhetskonferansen arrangeres av HackCon med ulike partnere. For mer informasjon om HackCon se www.hackcon.org.