Veldedighet/Veldedighetsarbeid

 

En av grunnpilarene til HackCon nettverket er at det skal bidra til samfunnsutvikling. Ett av prinsippene har vært at hvis vi greier å redde ett barn til et bedre liv, har vi lykkes og gjort vår borgerplikt. HackCon nettverket gir penger til forskjellige prosjekt rettet mot barn i utviklingsland for å bedre deres hverdag. Du finner mer informasjon om veldedighetarbeidet på HackCon sine sider: https://www.hackcon.org/om-oss-veldedighet/.