Om NRSKonf

Den nasjonale risiko og sårbarhetskonferansen ble etablert i 2017 av HackCon. HackCon nettverket består av personer fra Norge som innehar høy sikkerhetskompetanse innen cyber/informasjonssikkerhet og risikostyring. Målet med NRSKonf er å skape sosial møteplass, praktiske risikostyringkurs, samt risiko og sårbarhetskonferanse med utgangspunkt i de utfordringer som cyber/informasjonsteknologien respresenterer. 

 

Konferanser/kurs tilsvarende NRSKonf er som regel ganske dyrt, men for oss er det viktig å holde prisene nede. Grunnen er at vi ønsker at informasjon skal spres bredest mulig i samfunnet, og at flest mulig får muligheten til å delta. 

 

Vi ønsker å gi deltakerne best mulig kunnskap for å møte nåværende og fremtidige utfordringer innen risikostyring i forhold til cyber/informasjonsteknologi. Som for HackCon, vil det gås gjennom flere hunde foredrag, innen temaer som anses som relevante, for å plukke ut de absolutt beste foredragsholderne som kan beslyse utfordringene og løsningene på en slik måte at deltagerne er istand til å benytte seg av dem.

 

Foredragsholderne på NRSKonf skal holde et veldig høyt nivå, ettersom vi ønsker å gi deltakerne reelle eksempler å ta med seg tilbake og bruke det for å møte nåværende og fremtidige utfordringer, samt at "seeing is believing"!

 

NRSKonf er i likhet med HackCon i stor grad brukerstyrt. Du kan sende inn ønske om at det blir tatt opp spesielle emner eller ett bestemt foredrag på NRSKonf - i såfall må du sende inn ønsket via kontaktskjema eller e-post til post [at] hackcon [dot] org. Vi vi da søke i vårt nettverk for å finne blant de fremste i verden innenfor det aktuelle tema og få de til NRSKonf.

 

Hvis du har en relevant presentasjon, og ønsker å forelese på NRSKonf, kan du sende oss en CFP (Call for paper) før 1. august, og vi vil ta kontakt med deg. Dette gjør du ved å sende en e-post til post [at] hackcon [dot] org.

 

NRSKonf er for personer som er genuint interessert i risikostyring i forhold til utfordringer som cyber/informasjonsteknologi representerer, og som ønsker å forbedre sine kunnskaper innenfor disse områdene for å ivareta sin virksomhet og interesser i forhold nåværende og kommende utfordringer.

 

Vi ønsker deg velkommen til NRSKonf for at du bidrar til å gjøre NRSKonf til den store årlige opplevelsen innen risikostyring.