< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Når tradisjonell risikohåndtering ikke strekker til

Når tradisjonell risikohåndtering ikke strekker til

10, September

Det har i det siste vært rettet stor fokus på at virksomhetene skal foreta risikovurderinger for å håndtere sårbarheter/risikoer i virksomheten. Men hva er egentlig en risikovurdering? Og bidrar risikovurderingene egentlig til å redusere sårbarheter og risikoer i virksomheten slik de praktiseres i dag? Hvem lages disse risikovurderingene egentlig for, og hva er formålet med dem? Vår påstand er at slik risikohåndtering ofte foretas i dag, ikke gir noe særlig merverdi til virksomheten.

Dynamisk risikohåndtering er pragmatisk måte å tilnærme seg risikohåndtering på for å ivareta virksomhetens interesser, samt ha virksomhetens sårbarheter og risikoer under kontroll. Og ikke minst, at ledelsen og personellet til enhver tid er i stand til å håndtere de ulike risikoer og sårbarheter i virksomheten.

 

Hvis du synes at det er litt tungt å arbeide med tradisjonell risikohåndtering, føler at du ikke når frem med ditt budskap etter at du har foretatt risikohåndtering, eller føler at du har mistet oversikten over risikoer i virksomheten, kan vi love deg at etter du har startet med dynamisk risikohåndtering vil du få et helt nytt perspektiv på risikohåndteringer. 
 

I denne sesjonen vil gå gjennom hva dynamisk risikohåndtering er, utfordringer med tradisjonell risikohåndtering, og hvordan du kan håndtere dine risikoer og sårbarheter på en enkel og pragmatisk måte. Og ikke minst, hvordan du skal kunne ivareta virksomhetens interesser og virksomhetens behov for å ivareta sikkerheten på ulike plan. 

 

Denne sesjonen vil bli holde av forelesere som har utviklet metodikken, verktøyet RT-RMAP, og pilotbrukere. Hvis du skal håndtere risikoer i en verden som er i kontinuerlig endring, bør du få med deg dette foredraget for å kunne håndtere virksomhetens risikoer og sårbarheter enkelt og effektivt samt ivareta sikkerheten på en god måte.