< Forrrige nyheter Neste nyheter >
Cybersikkerhet i styrerommet

Cybersikkerhet i styrerommet

10, September

Det er ingen nyhet at internett og informasjonsteknologi utgjør en stadig større trussel for virksomhetene. Disse truslene har mange IKT-avdelinger arbeidet lenge og målbevisst med for å redusere sårbarhetene i virksomheten. Det begynner også å sige inn at disse truslene er et topplederansvar som berører hele virksomheten. Men hva skjer på styrerommet?

Foredraget holdes av Terje Wold. Terje er direktør i KPMG Advisory på området cybersikkerhet og har bl.a. ansvar for "Cyber in the boardroom" som adresserer styrets og toppledelsens ansvar på dette området. Han har allsidig styreerfaring fra privat, offentlig og ideell virksomhet; bl.a. NHO, Forskningsrådet, Posten Norge og Gjensidige. For tiden er han styreleder i Den Norske Dataforening og har bistilling som professor II i cybersikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet. Av utdannelse har han hovedfag i informatikk fra UiT og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.