Den nasjonale risiko- og sårbarhetskonferansen

NRSKonf - Den nasjonale risiko- og sårbarhetskonferansen

News/Nyheter

Risikovurdering eller "slakt"

10.

Søndag

September

2017

Risikovurderinger skal bidra til å sikre virksomhetens verdier. Det er forventet at virksomheten utarbeider...

Folk gjør feil – men de kan også redde dagen. Hvordan håndtere menneskelig risiko?

10.

Søndag

September

2017

Det er lett å si som mange gjør, at mennesker utgjør det svakeste ledd. Med nasjonal...

Risikostyring i en smart og sammenkoblet verden – Har vi kontroll?

10.

Søndag

September

2017

Mye tyder på at vi er i starten av en ny og dyptgripende digital revolusjon. En revolusjon hvor...

Hendelser skjer - hvordan håndterer vi dem?

10.

Søndag

September

2017

De fleste rammeverk for risikostyring inneholder elementer av hendelseshåndtering, og de fleste har i hvert...

Når tradisjonell risikohåndtering ikke strekker til

10.

Søndag

September

2017

Det har i det siste vært rettet stor fokus på at virksomhetene skal foreta risikovurderinger for å...

Hva er egentlig risikohåndtering innen informasjonssikkerhet?

10.

Søndag

September

2017

Risikostyring handler om å vurdere hvilke risikoer virksomheten må forholde seg til, og håndtere...

Hva skal til for at sikkerhetsrisiko blir en del av risikotankegangen til Ledelsen?​

10.

Søndag

September

2017

"Risk Management" er en kritisk del av det å lede en virksomhet. I alle år har vi...

Cybersikkerhet i styrerommet

10.

Søndag

September

2017

Det er ingen nyhet at internett og informasjonsteknologi utgjør en stadig større trussel for...

Se flere nyheter

NRSKonf - Den nasjonale risiko- og sårbarhetskonferansen

Symantec

Securityweek

Digi

NRSKonf - Den nasjonale risiko- og sårbarhetskonferansen
Sikre kritiske verdier gjennom kunnskap